Akupunktur

TRADITIONELL   KINESISK  MEDICIN    (TCM)

Är flera flera 1000-årig gammal väldokumenterat , trygg och välprovad medicinsk tradition.  Behandlingarna är alltid individuellt anpassade och baserade på helhetstänkadet som tar hänsy till både kropp och själ. Med TCM behandlar man orsaken till besväret – inte bara symtomet. Med TCM kan man behandla många tillstånd och sjukdomar samt ge ofta bra lindring eller bot vid många slags åkommor eller besvär.TCM lämpar sig speciellt bra vid kroniska åkommor då  man inte ha kommit något vart med de konventionella metoder eller man vill använda mer naturlig metod som TCM faktiskt är.TCM är också mycket bra som förebyggande medicin.

Områden som är vanliga att behandla med TCM är : vid Smärta, Immunsystem: Allergi, Respiratotiska besvär: Astma, Mag- och Tarmbesvär, Gynekologiska besvär, Cirkulatoriska besvär bl.a. Högt blodtryck och övrigt:  t.ex. Tinnitus, Trötthet, Sömnbesvär mm. samt   Psykologiska besvär: Stress, Nedstämdhet, Depression, Utbrändhet, Orkeslöshet och vid Livskriser.

 

Aiguille, Akupunktur, Agujas Acupuntura, Modell

AKUPUNKTUR

Med hjälp av små nålar stimulerar man specifika  punkter i huden där man av  erfarenhet vet att man kan påverka flödet av Qi (livsenergi) i kroppen längs Meridianer (energibanor) . Qi-energi  cirkulerar runt om i hela kroppen som i ett nätverkssystem, som innebär balans i kroppen när nätverket fungerar felfritt och  flödet av Qi  cirkulerar  obehindrat. Däremot om energiflödet blir störd eller blockeras p.g.a. trauma eller av en emotionell orsak,  resulterar detta obalans i kroppens system  som smärta eller annan lidande som följd. Så enkelt och kort sagt är akupunktur behandling frigörande och återställande av Qi-flödet till det optimala som i sin tur betyder friskare kropp och psyke.

ÖRONAKUPUNKTUR

Vid öronakupunktur kan man utnyttja de små punkter och zoner i yttre öronen för att stimulera hela kroppen. Örat är energimässigt  som en  miniatyr av kroppen och därför innehåller det i princip alla de akupunkturpunkter  som också kroppen gör.  Därför kan man via öronpunkter  behandla också alla slags besvär och åkommor lika bra som om man skulle behandla med kroppsakupunktur. Öronakupunktur  lämpar sig mycket bra t.ex. för rökavvänjning och till hormonella besvär som t.ex. klimakteriebesvär samt vid psykiska obalanser. Öronakupunktur samt används flitigt vid beroendeproblematik i USA och även här  i Sverige då det kallas för NADA. Frankrike var bland de första att ta akupunktur till Europa och där blev öronakupunkturen av någon anledning mer populär  än kroppsakupunkturen  och är det fortfarande.

KOSMETISK AKUPUNKTUR    Kosmetisk akupunktur som namnet syftar till , handlar den om hälsa och  skönhetsvård och används för att förbättra, föryngra och vitalisera  huden i ansiktet som alternativ till kirurgi eller till andra kosmetiska behandlingar. Man kan kombinera detta med kroppsakupunktur och få ännu bättre resultat eftersom i ansiktet speglas ju hur hela kroppen mår övrigt. Spåren av trötthet, stress, rökning, riklig alkoholbruk, sol och ohälsosam mat syns också i huden i ansiktet. Man kan ju inte hindra att man åldras men man kan med hjälp av kosmetisk akupunktur vitalisera ansiktet genom att förbättra flödet av blod och energi till ansiktet och förminska  spåren av åldrandet. Kosmetisk akupunkturbehandling är mer komplicerat och tar betydligt längre tid än vanlig akupunkturbehandling.

KOPPNING  Gammal metod att befria flödet i blod-, lymf-  och  energibanor med hjälp av små koppar som placeras enligt akupunktur- systemet på huden främst vid axlar och ryggområdet. När luften är borttaget från koppen sugs de fast på huden och sitter fast en kort stund. Effekten är  mycket bra när flödet har stagnerat och musklerna känns stela och hårda. Man kan använda kopparna enbart eller som kombination med en annan  TCM-behandling.

ZONTERAPI   Fötterna, i likhet med öronen, återspeglar sig kroppen, och det finns reflexområden, vilka utnyttjas vid zonterapi. Man diagnostiserar och behandlar via reflexområden. Vid behandlingen påverkas motsvarande område i kroppen och den kan sätta igång självläkningen i kroppen. Man trycker,  massera eller berör dem med hjälp av olika finger- och handtekniker. Zonterapi upplevs för de flesta människor som väldigt behaglig behandling, trots många punkter kan kännas ömma.