Meditation

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMEDITATION

Meditation ingår naturligt i Kundalini Yoga traditionen och därför används den inom Medicinsk yoga /Mediyoga också, på grund av dess goda effekter för kroppen och själen. De meditationer som används i MediYoga har alltså gammal tradition bakom sig och är “välbeprövade“ hos Kundalini yoga utövare. Trots att vi lever idag helt annat liv och har inte dessa traditioner helt naturligt med oss från vår kultur, så är dessa meditationer användbara och hälsosamma för oss också. Medicinsk yoga/Mediyoga är ändå formulerat så att allting passar till nutida människa också och så är det med meditationer också. Meditation är ett bra sätt att stanna upp och komma nära sig själv. Vi lever ju i väldigt stressigt värld, med många intryck från alla håll och kanter, som oavsett vi vill eller inte, påverkar oss negativt och skapar omedveten stress och skapar obalanser i kroppen med hormonsystemet, nervsystemet och andra rubbningar i kroppens naturliga funktioner. Med all oordning och kaos i huvudet och spänningar i kroppen, är det viktigt att lära sig att hantera dem på ett naturligt sätt att stanna upp och varva ner med meditation. Att finna ro och skapa balans på det här sättet är klar och värdefull satsning på sin nuvarande och framtida hälsa.

DJUP AVSLAPPNING

Inom Mediyoga används också djup avslappning och andningsövningar för att tillåta kroppen komma till ett tillstånd då musklerna och kroppen övrigt samt sinnet får behövande vila utan att man sover.
Djup avslappning  hjälper effektivt kroppen att kunna starta en läkningsprocess.  Människan som är spänd och stressad har många blockeringar i sin kropp som till exempel  inskränkt blodflöde eller energiflöde. Det är mycket viktigt att flödet är fritt utan några som helst hinder. Djup avslappning frigör flödet och den är mycket välgörande också för psyket och själen då sinnet vilar precis som kroppen i skön och stillsam vila. Djup avslappning är nyttigt att göra så ofta som möjligt att för att må bra i sin vardag och förebygga sjukdomar och bevara hälsan.

MINDFULLNESS

Mindfullness betyder medveten närvaro i nuet utan värderingar. Att fokusera på det som händer här och nu och observera sina egna sinnesupplevelser utan att döma eller värdera dem, istället för att leva i det gamla eller planera framtiden. Att vara närvarande just här och nu,  kräver träning, för att vi är inte vana att vara i nuet och inte heller vana att uppmärksamma vilka är våra känslor och upplevelser just nu i denna stund. Oftast är vi inte heller medvetna vad som händer i kroppen lika lite som vi är medvetna om vårt känsloliv. Vi är kanske vana, utan att tänka efter,  låta tankarna styra och mala samt låta känslorna strömma utan att ifrågasätta dem.  Mindfullness övningars syfte är att bli mer medveten och medvetet styra tankar till sin kropp, till sina känslor och förankra dem till känsloupplevelsen vad som händer just nu; vara närvarande i det man gör. Genom Mindfullness övningar lär man sig just att ta vara på livet som det är just här och nu, men också genom ökad medvetenhet fatta kloka beslut i sitt handlande i framtiden, i stället för att fastna i det gamla och ibland i väldigt destruktiva mönstren eller förhandlingsmodeller. Man kan träna Mindfullness genom andnings- och yoga-övningar och meditation och därmed öva upp att bli mer medveten om sin kropp, rörelser och känsloliv. Man kan också använda sedan kunskaperna i sin vardag och få ett bättre förhållningssätt att hantera sitt liv.